Psychotherapie

Een aantal therapie├źn wordt hier toegelicht.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.

EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

Cognitieve Gedragstherapie (CGt)

Een cognitie (Latijn: cognoscere = weten of kennen) kan staan voor een gedachte, een idee, een overtuiging of verwachting die men kan hebben. Onze gedachten worden beinvloedt door hoe we iets waarnemen en interpreteren. Onze waarneming en interpretatie worden weer beinvloedt door voorgaande ervaringen in soortgelijke situaties.

Vaak leiden negatieve ervaringen tot automatische negatieve gedachten. Een negatieve gedachte roept veelal een negatief gevoel of emotie op, en een negatieve reactie in het lichaam. Ook in ons gedrag worden we door een negatieve gedachte beinvloedt. We gaan bijvoorbeeld een situatie vermijden omdat het ons angstig maakt. Het vermijden van een situatie geeft tijdelijke opluchting en ontspanning.
Echter, de negatieve ervaring blijft zijn kracht behouden om ons in nieuwe situaties opnieuw te confronteren met deze angstige gevoelens.

In cognitieve gedragstherapie kijken we samen naar de onderliggende gedachten en de interactie van deze gedachten met onze gevoelens en hoe dit uiteindelijk ons gedrag in het heden beinvloedt. Wanneer we ons eenmaal bewust zijn van deze processen dan kunnen we er voor kiezen om hierin verandering te brengen. Cognitieve gedragstherapie reikt ons technieken aan om dit veranderingsproces in beweging te brengen.

Wat is Rationeel Emotieve Therapie (RET)?

RET is van oorsprong een vorm van psychotherapie die is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (1913 - 2007).

RET gaat ervan uit dat het niet omstandigheden en situaties zijn die mensen in de problemen brengen, maar de wijze waarop wij ze waarnemen en interpreteren. RET helpt ons om onnauwkeurigheden en onjuistheden in onze gedachten op te sporen. Wanneer we ons hiervan bewust zijn kunnen we deze, vaak negatieve gedachten, vervangen door meer realistische, meer positieve gedachten. Positieve gedachten kunnen een positief effect hebben op de relatie die wij hebben met onszelf en de relaties die wij hebben met anderen in ons leven.

RET is kortdurend en probeert zo effici├źnt mogelijk te zijn. RET doet een beroep op uw gezonde verstand en helpt u in anders denken, voelen en doen, waardoor u leert problemen effectiever te hanteren.

Meer informatie over RET:
Mens-en-samenleving.infonu.nl

Schemagerichte cognitieve therapie

Wat zijn schema's?
Schema's zijn patronen in het voelen, denken en handelen, die we ontwikkelen als reactie op onze ervaringen. De basis voor een schema wordt gelegd door onze ervaringen in de kindertijd en vroege jeugd.
Een schema beinvloedt hoe we informatie uit onze omgeving waarnemen en interpreteren, en hoe we hierop reageren. Je kunt een schema beleven als een 'gevoelige snaar' die kan opspelen.
Hoe vaker schema wordt bevestigd door onze ervaringen, hoe krachtiger het schema zal zijn.

Als het een positief patroon is vormt zich een positief schema. Bijvoorbeeld: 'Ik heb vertrouwen in mijzelf. Ik word gewaardeerd door anderen'. Iemand met zo'n positief schema zal de wereld met vertrouwen tegemoet treden en bevestiging ondervinden van het gewaardeerd worden door anderen.

Een negatief schema kan echter negatieve reacties uitlokken van anderen. Ook deze negatieve reacties worden dan geinterpreteerd als bevestiging van het schema en versterken de kracht en de invloed van het schema.

Schema's kunnen ons in ons volwassen leven hinderen en belemmeren.

Bijvoorbeeld, we hebben geleerd: 'Als je iets gedaan wilt hebben, doe het dan zelf'. Dit schema kan er toe leiden dat we hoge eisen te stellen aan onszelf, dat we het idee hebben dat alles altijd beter kan en moet, en dat ook andere mensen zich moeten houden aan de hoge normen en waarden die wij onszelf stellen. Dit kan betekenen dat je nooit tevreden bent over wat je hebt bereikt en dat andere mensen in jouw ogen regelmatig iets fouts doen, wat daaropvolgend weer kan leiden tot meer spanning en irritatie in de relaties die je hebt met andere mensen. Je kunt het idee hebben dat anderen niet willen meewerken. Dit is dan een bevestiging van je schema.

Schemagerichte cognitieve therapie richt zich op herkenning van schema's en reikt ons de mogelijkheid om bewust veranderingen aan te brengen in schema's die ons belemmeren en hinderen.

Meer informatie over Schematherapie:
www.schematherapie.nl/

Focusing

Focusing is een humanistische, lichaamsgerichte benadering van problemen waarbij het lichamelijk ervaren centraal staat.

Meer informatie:
de Engelse website www.focusing.org.uk www.focusing.org.uk of een Nederlandse vertaling www.focusing.org/neder.html