Over mij

Registraties en lidmaatschap.

Het BIG-register

Ik ben BIG geregistreerd als gz-psycholoog onder nummer: 49047862125 en als psychotherapeut onder nummer: 69047862116.

Het BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 350.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen zie www.bigregister.nl/over-het-big-register/.

Ik ben lid van de LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigden Psychologen en Psychotherapeuten. U kunt de website van de LVVP bezoeken.

Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 53312295.

Ik ben in het bezit van een geldig visitatiebewijs.

Ik ben aangesloten bij van Psyzorg Hofland. Psyzorg Hoflanden is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde BIG-geregistreerde GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro) psychologen, werkzaam in de generalistische basis GGZ binnen de regio’s Haaglanden, Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg Noord.

Beroepscode

Voor psychologen en psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychologen. U kunt de beroepscode inzien onder deze link: www.psynip.nl/beroepscode.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige ggz', dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van Gemma Bouwman is onder deze link in te zien.

In het kwaliteitsstatuut staat ook beschreven wie mijn praktijk waarneemt in geval ik langdurig ziek mocht worden, of kom te overlijden. (10-10a)

Mijn basisorientatie is Cognitieve Gedragstherapie. Ik werk o.a. met:

  • EMDR
  • RET (Rationeel Emotieve Therapie)
  • Beck's theorie van depressie
  • Schemagerichte therapie
  • Focusing
  • Mindfulness of aandachtsgerichte Cognitieve Gedragstherapie

Voor meer informatie ga naar de pagina Psychotherapie.