Contact

Als eenmanszaak kan ik geen crisisinterventie verlenen. In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts. Ook kunt u gebruik maken van de Luisterlijn, contact-met-113 of telefoonnummer: 0800 0133.

Als u zich wilt aanmelden, of meer informatie wenst, ben ik telefonisch bereikbaar op 06 44 041 767 of
010 - 761 38 89. Mocht u mij niet kunnen bereiken, spreek dan uw naam en telefoonnummer in op het antwoordapparaat. Ik zal u zo spoedig mogelijk terugbellen.

Ook kunt u mij per email bereiken op: gemmabouwman@gmail.com
Vermeldt u a.u.b. uw telefoonnummer of mobiele nummer zodat u voor mij telefonisch bereikbaar bent.

Na het eerste telefonisch contact zal ik u vanuit Zorgmail, een meer beveiligde e-mail omgeving, een aanmeldingsformulier en een behandelovereenkomst toesturen. U krijgt dan van Zorgmail een inlogcode toegestuurd in een separate e-mail, waarmee u toegang krijgt tot het bericht dat ik u heb toegezonden.

Nadat ik de ingevulde formulieren van u retour heb ontvangen, bel ik u voor het maken van een afspraak.

Als u eenmaal een bericht van mij vanuit Zorgmail heeft ontvangen kunt u de link van Zorgmail ook gebruiken wanneer u mij in de toekomst een nieuwe e-mail wilt toesturen bijvoorbeeld als u een afspraak wilt annuleren of verzetten.

De eisen voor veilige communicatie worden steeds aangescherpt in de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daaruit volgt dat ik geen gebruik mag maken van Whatsapp en ik verzoek u mij te bellen of een e-mail te sturen via Zorgmail als u een afspraak wilt annuleren of verzetten.

Zie ook onze privacystatement.

Verwijsbrief

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de therapie door uw zorgverzekeraar heeft u een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of andere professioneel nodig. De verwijsbrief moet voldoen aan een aantal wettelijk gestelde eisen. Deze staan genoemd op het aanmeldingsformulier.

Bevat de verwijsbrief alle verplichte gegevens?

  • Datum verwijzing ( Deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Adres en telefoonnummer verwijzer/huisarts
  • Gegevens van de cliënt
  • Specifieke verwijzing voor de behandeling van een psychische stoornis, dan wel een vermoeden daarvan. Eventueel een diagnose of DSM-IV-code.
  • Verwijzing naar  Generalistische basis ggz of een verwijzing naar Specialistische ggz.

Neemt u de verwijsbrief mee naar het eerste gesprek.

Wachttijden

De actuele wachttijden worden elke maand opgegeven bij Vektis en op de volgende website gepubliceerd:  https://kiezenindeggz.nl/zoeken/G.J.M. Bouwman

Ook op Zorgkaart Nederland kunt u zoeken naar een psycholoog of psychotherapeut bij u in de buurt: https://www.zorgkaartnederland.nl/

Psychotherapie


Behandeltraject

Voor aanvang van de behandeling zal ik u per beveiligde email van Zivver een aanmeldingsformulier toesturen en een Behandelovereenkomst. U kunt de Behandelovereenkomst hier inzien: Behandelovereenkomst. Ik ontvang beide formulieren graag ondertekend retour. Na ontvangst bel ik u voor het maken van een afspraak en zal ik u de eerste ROM-meting toesturen.

In het eerste gesprek, het intakegesprek, zal ik samen met u trachten een duidelijk beeld te krijgen van de klachten of problemen: Wat zijn de klachten precies, wanneer zijn ze begonnen, hoe beïnvloeden ze u in uw dagelijks leven? Daarna zullen we bespreken wat u graag wilt veranderen en wat de beste manier is om die verandering te bewerkstelligen. We stellen een behandelplan samen en formuleren de behandeldoelen die u met de therapiegesprekken wilt bereiken.
Hierbij maken we gebruik van een therapieovereenkomst die ik aan u mee geef aan het eind van de eerste sessie. In de laatste sessie zal ik u vragen een therapie-evaluatieformulier in te vullen en met u bespreken.

Duur van de behandeling
Een sessie duurt 60 minuten. De frequentie van de gesprekken is afhankelijk van de problematiek. In de intake maken we een schatting van het aantal sessies dat de behandeling gaat duren.

De geplande duur van een sessie (consult) bepaalt het tarief, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij u daarvoor geen toestemming geeft.

Na afronding van de therapie zal ik uw huisarts of verwijzer met een korte brief informeren over het afsluiten van de therapie.

Indien ik u geen passende behandeling kan bieden verwijs ik u terug naar uw huisarts of verwijzer met, zo mogelijk, een advies voor behandeling.

Klachten- en geschillenregeling
Als u niet tevreden bent over uw behandeling dan hoor ik dat graag van u en zou ik dat graag met u bespreken.

Mochten we er samen niet uit kunnen komen, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de LVVP, voor informatie over De LVVP-klachten en geschillenregeling - LVVP.

E-Health
In mijn behandelingen combineer ik in de regel face-to-face contacten met E-health, maar altijd in overleg met u. E-health wordt u aangeboden ter ondersteuning van de therapiegesprekken en kan u de mogelijkheid geven om ook buiten de therapiegesprekken te werken aan uw behandeldoelen.
De E-health provider waarbij ik ben aangesloten is Therapieland: www.therapieland.nl.

Evaluatie
De behandeldoelen die we in de eerste twee gesprekken hebben geformuleerd dienen als leidraad in de therapie en geven tevens de mogelijkheid om de therapie gaande weg de behandeling, te evalueren en de focus van de therapie te behouden.

ROM-metingen
Ik ben met Stichting Benchmark  https://www.sbggz.nl en met Stichting Vrijgevestigden Rommen  https://www.stichtingvrijgevestigdenrommen.nl een overeenkomst aangegaan om te rommen.  

ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en meet de effectiviteit van de behandeling op basis van het klachtenverloop, het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van u, de cliënt.
De meting geschiedt door middel van een vragenlijst die u gevraagd wordt in te vullen aan het begin van de behandeling, dan om de drie maanden of 12 sessies, en aan het eind van de behandeling.
Ook de ROM-metingen kunnen een moment zijn om de behandeling te evalueren en eventueel bij te sturen.

De ROM-metingen kunnen de kwaliteit van de zorg die u ontvangt inzichtelijk maken en zijn daarom ook in uw eigen belang. Ik verzoek u vriendelijk deel te nemen aan de metingen.
U ontvangt per email een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.
Als u inlogt bij de ROM-portal van de LVVP verschijnt het logo van Quest Manager waarbij uw vragenlijst onder uw naam is ondergebracht. Wanneer u inlogt met de username en het password dat u per email is toegezonden, wordt u automatisch naar de vragenlijst geleid.

De vragenlijst kunt u invullen, wanneer het u uitkomt. Ik verzoek u echter de vragenlijst binnen één week na ontvangst in te vullen. Het invullen zal niet langer dan 10 à 15 minuten van uw tijd vergen.

Privacy
Alle ingevoerde gegevens worden via authenticatie en autorisatie versleuteld, waardoor
de gegevens nooit herleidbaar zijn naar cliënt of behandelaar. Uw persoonlijke gegevens zijn daardoor onherkenbaar. Uw gegevens worden zonder uw toestemming nooit aan derden verstrekt.
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust! Ik dank u voor uw medewerking.

Praktijkadres

Adres

Gezondheidscentrum Tanthof
Veulenkamp 45
2623 XA Delft

(maandag, dinsdag en woensdag)
010 - 761 38 89
06 44 041 767


Routebeschrijving

Annuleren

Wanneer u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen en deze 24 uur van tevoren afzegt zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Echter, als u niet op uw afspraak verschijnt en korten dan 24 uur afmeldt, dan zal daarvoor 50 euro kosten in rekening worden gebracht.

Talen/languages

Therapieen zijn mogelijk in zowel Nederlands als Engels.
Therapies are possible in Dutch and in English.